GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ (KALÇA ÇIKIĞI)

Gelişimsel kalça displazisi (GKD), bebeklerde ve küçük çocuklarda kalça kemiği ile uyluk üst kısmı arasında uyumsuzluk olması nedeniyle kalça ekleminin gevşek olmasıdır. Yenidoğanlarda genellikle yaşamın ilk birkaç haftasında bu gevşeklik normaldir. Takipte bu durum düzelir . Rutin sağlam çocuk kontrolü sırasında yapılan muayeneler ve taramalarla patolojik olan durumlar tespit edilerek tedavisi yapılır. Bu durum tespit edilemezse ileride topallama gibi ciddi durumlar gelişebilir. Bazı nörolojik ve genetik hastalıklarda teratolojik ve nöromüsküler kalça displazisi de görülebilir. Bu sayfada bu hastalıkları olmayan bebeklerdeki kalça displazisini inceleyeceğiz.

GKD'nin klinik özellikleri çocuğun yaşına ve anormalliğin ciddiyetine bağlıdır. Hastalar yenidoğan dönemindeki hafif gevşeklik, bebekte hafif sınırlı kalça hareketi, yürümeye başlayan çocukta topallama, ergenlikte aktivite ile ilişkili ağrı ve erişkinde osteoartrit gibi geniş yelpazede değerlendirilirler. GKD ne kadar erken saptanırsa, tedavi o kadar basit ve etkili olur ve uzun vadeli sonuç o kadar iyi olur .

Kalça çıkığı kimlerde görülür ?

Risk faktörleri

  • kadın cinsiyet,

  • ≥34 gebelik haftasında makat pozisyonu

  • ailede GKD öyküsü

  • kundaklamadır

Kalça çıkığı tanısı nasıl konulur ?

Fizik muayene ve ultrasonografi ile konulur. Ülkemizde ultrasonografi rutin tarama kapsamında doğumdan sonra 30-40'ıncı günlerde yapılır ancak herhangi bir sebeple ultrasonografi yapılamamış bebeklerde 4 aylık olana kadar da yapılabilir. 4 aydan sonra başvuran hastalara röntgen çekmek gerekir.

Ultrasonografi ile çıkan rakamlar neyi ifade ediyor ne yapmalı? Graaf sınıflaması.

Kalça Çıkığı tedavisi nasıl yapılır ?

Burada risk faktörleri, hastanın muayenesi ve ultrasonografi hep birlikte değerlendirilerek yaklaşılır. Eşlik eden bir hastalık durumu yok ise tip 1 kalça izlenir. Tip 2 a 6 haftanın altında ise izlenir. Ama 6 haftadan büyük tip 2 a ve tip 4 e kadar giden durumlarda tedavi gerekir. Genellikle hastalar çok ileri seviyede olmaz ve bandaj tedavisi ile düzelirler ancak ileri seviyedeki olgularda ameliyat gerekebilir.