iLKEL REFLEKS ENTEGRASYONU ( PRİMİTİF REFLEKS ENTEGRASYONU)

İlkel reflekslerin zamanında kaybolmaması, çocuğun tam potansiyeline ulaşmasını engelleyebilir. Günlük egzersizlerle fizyoterapistler eşliğinde yapılan ilkel refleks entegrasyonu kişinin öğrenmesine, gelişimine katkı sağlayabilir. Bu nedenle, çocuğunuzun sosyal-duygusal, akademik, duyusal, davranışsal veya motor beceri sorunları varsa, ilkel refleksler araştırılmaya değerdir.

Bu yazıda şunlar anlatılacaktır.

 • Öğrenme piramidi

 • İlkel refleksler nelerdir ve neden önemlidir?

 • İlkel reflekslerin kaybolmamasının nedenleri?

 • İlkel reflekslerin test edilmesi

 • İlkel Reflekslerin Listesi

Öğrenme Piramidi

 • Williams ve Shellenberger tarafından formüle edilen öğrenme piramidi bizlere duyu bütünleme sürecinin çocuğun öğrenme süreciyle bağlantılı olduğunu göstermektedir.

 • Piramidin tabanında bulunan duyusal sistemler ileri beceriler için temel oluşturmaktadır. Bütün duyuları bir arada doğru bir şekilde işlemlenen çocuk çevresine yönelerek keşfeder ve yeni beceriler kazanır. Doğru bir şekilde duyu temeli sağlanamadığında üst becerilerde de aksamalar gözlenir.

 • Herkes çocuğu okulda başarılı olsun , Bilişsel performansı üst düzeyde olsun ister. Temel duyusal sistemlerinde bozukluk olan çocukların akademik beceri performanları düşük olacaktır.

 • Normal duyusal sürecin yukarıda gösterilen aşamalarından herhangi birinde problem yaşayan çocuklarda kapsamlı bir değerlendirme şarttır.

 • Hangi basamakta problem varsa bir üst basamağı etkilemektedir. Çünkü öğrenmenin temelinde duyu-motor gelişim yer almaktadır. Merkezi sinir sistemimiz uyaranları algıya dönüştürürken çok önemli iki sistem kullanılır.
  Bunlardan ilki hangi uyaranı algıya dönüştüreceğimiz bilgisidir. Biz bu bilgi sayesinde gerekli uyaranı seçip kullanırız.
  İkinci sistem ise gereksiz olan uyaranları ihmal edebilme becerimizdir.

 • Gün içerisinde hiç durmaksızın uyaranlara maruz kalırız. Ama merkezi sinir sistemimiz gereksiz uyaranları ihmal etme becerisine sahiptir. Buna duyu modülasyonu denir.
  Duyu
  modülasyonunda zorlanma yaşayan çocuklarda;
  ---
  Duyusal Hassasiyetler
  ---
  Odaklanma ve
  ---
  Dikkati Sürdürme zorlukları çok sık görülür.

 • Ergoterapistler ve fizyoterapistler çocuğun eksiklikleri olduğu alanların altında yatan temel sebebe yönelik uygulamalar yaparak duyusal bütünleşmeyi sağlayıp en üst basamak olan akademik becerilere ulaşma yolunda çalışmalar yapar.

İlkel refleksler nelerdir ve neden önemlidir?

İlkel refleksler, doğumda bulunan ve bebeği rahim dışında hayatta kalmasına yardımcı olan ve bebeği koruyan otomatik, istemsiz hareketlerdir. Bu nedenle "ilkel, primitif" olarak adlandırılırlar. Bunlar erken dönem beyin fonksiyonlarıdır ve beynin sürekli olgunlaşması ve gelişimi için gereklidirler.

Erken ilkel refleks hareketleri, sinir ağlarının kalıplarını ve beyin yollarının miyelinasyonunu sağlar. Bunlar beynin öğrenme, davranış, iletişim ve sosyal duygusal beceriler için önemli olan çeşitli alanları arasındaki bağlantılara izin verir.

Bir merdivenin basamakları gibi, her ilkel refleks, gelişim merdivenindeki bir sonraki adım için ihtiyaç duyulan sıralı yolları ve bağlantıları geliştirmeye yardımcı olur. Bu nedenle, hareket kalıpları tekrarlandıkça beyinde yeni sinir yolları sırayla geliştirilir.

Yaşamın ilk yılında her istemsiz ilkel refleks tepkisi yerini daha istemli bir harekete (postural refleks) bırakır. Bu refleks entegrasyonu, merkezi sinir sisteminin (MSS) olgunlaşmasının bir parçasıdır. Ayrıca bebeklik döneminde ilkel reflekslerin varlığı ve gücü, sinir sistemi gelişiminin yararlı bir göstergesi olabilir. İlkel bir refleks aktif kalmaya devam ederek çocuğun gelişim merdivenindeki bir adımı atlamasına neden oluyorsa, buna "tutulan ilkel refleks, retained primitive reflex" adı verilir.

İlkel refleksler korunduğunda, daha yüksek gelişime ve öğrenmeye katkıda bulunan istemli, postural reflekslerin olgunlaşmasını bozarlar. Sonuç olarak bu, çocuğu sosyal duygusal, akademik, duyusal, davranışsal ve motor becerilerle ilgili zorluklara karşı daha fazla risk altına sokar.

Tutulan ilkel reflekslerin nedenleri

İlkel refleksler çeşitli nedenlerle korunabilir. Ayrıca çocuklarda veya yetişkinlerde tekrar aktif hale gelebilirler.

 • Hamilelik sırasında geçirilen travma , hastalık veya şok durumu.

 • Erken, travmatik sezaryen veya doğum süresinin uzaması.

 • Araba koltuklarında, taşıyıcılarda, yürüteçlerde ve atlayıcılarda uzun süre kalınması.

 • Hastalık geçirilmesi, yaralanmalar, kronik stres, travma.