Kızamık

Kızamık öksürük, burun akıntısı, gözlerde sulanma, kızarıklık ve ateş gibi semptomlarla kendini gösteren dünya çapında görülen bir enfeksiyon hastalığıdır. Maruziyet ardında duyarlı bireylerin %90'ında kızamık gelişir. Hastalık genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkar ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Kızamık hastalığı, solunum yoluyla bulaşan bir virüs tarafından oluşur ve tedavi edilmediği takdirde, ciddi komplikasyonlara, hatta ölüme yol açabilir. Bu sayfada, kızamık hastalığı hakkında nedenleri, semptomları, tedavisi ve korunma yolları hakkında detaylı bilgiler bulacaksınız. Kızamık hastalığı hakkında bilgi sahibi olmak, hastalıktan korunmak için önemlidir.

Kızamık, dünya çapında ortaya çıkan oldukça bulaşıcı bir viral hastalıktır. Enfeksiyon ateş, halsizlik, öksürük, nezle ve konjunktivit ile karakterizedir ve bunu ekzantem takip eder. Maruz kalmanın ardından, duyarlı bireylerin yaklaşık yüzde 90'ı kızamık geliştirecektir. Bulaşıcılık süresinin, döküntünün ortaya çıkmasından önceki beş gün ile sonrasındaki dört gün arasında olduğu tahmin edilmektedir. Hastalık, kişiden kişiye temas olmasa bile kamusal alanlarda bulaşabilir.

Kızamık enfeksiyonunun aşamaları

 1. Kuluçka süresi Kızamığın kuluçka süresi 6 ila 21 gündür . Solunum mukozası veya konjonktiva yoluyla virüs girişinden sonra başlar. Virüs yerel olarak çoğalır, bölgesel lenfatik dokulara yayılır ve daha sonra ilk viremi olarak kabul edilen kan dolaşımı yoluyla diğer retiküloendotelyal bölgelere yayıldığı düşünülmektedir. Bulaşıcılık süresi, döküntünün ortaya çıkmasından önceki beş gün ile sonrasındaki dört gün arasındadır. Enfekte bireyler inkübasyon döneminde karakteristik olarak semptomsuzdur.

 2. Prodrom Prodrom genellikle 2-4 gün sürer .Tipik olarak ateş, halsizlik ve iştahsızlık, ardından konjonktivit, nezle ve öksürük gibi semptomların ortaya çıkmasıyla tanımlanır. 40ºC'ye kadar çıkan ateş görülebilir. Prodromal semptomlar tipik olarak döküntü ortaya çıkmadan birkaç gün önce şiddetlenir.

 3. Enanthem – Ekzantemin başlangıcından yaklaşık 48 saat önce hastalarda Koplik lekeleriyle karakterize bir enanthem gelişebilir; bunlar 1 ila 3 mm beyazımsı, grimsi veya mavimsi bir tabana sahip kabarıklıklar olup, tipik olarak azı dişlerinin karşısındaki bukkal mukozada görülür, ancak bukkal ve labiyal mukozayı kaplayacak şekilde yayılabilirler.Kırmızı zemin üzerinde tuz taneleri" olarak tanımlanmıştır . Koplik lekeleri birleşebilir ve genellikle 12 ila 72 saat sürer. Koplik lekeleri genellikle döküntü göründüğünde dökülmeye başlar. Ancak bu enanthem tüm kızamık hastalarında görülmez.

 4. Exanthem - Kızamık ekzantemi, ateşin başlamasından yaklaşık 2-4 gün sonra ortaya çıkar; klasik olarak yüzde başlayan ve boyun, üst gövde, alt gövde ve ekstremiteleri içine alacak şekilde yukarıdan aşağı yayılan eritematöz, makülopapüler, beyazlayan bir döküntüden oluşur .Döküntü peteşi içerebilir; şiddetli vakalarda hemorajik görünebilir. Çocuklarda, döküntünün boyutu ve birleşme derecesi genellikle hastalığın ciddiyeti ile ilişkilidir. Avuç içleri ve ayak tabanları nadiren tutulur. Döküntünün kraniyalden kaudala ilerlemesi kızamığın karakteristiğidir. Bu fazda ayrıca lenfadenopati, yüksek ateş (döküntüden sonra 2-3. günler maximuma ulaşır), farenjit ve konjonktivit yer alır.

Klinik iyileşme tipik olarak döküntünün ortaya çıkmasından sonraki 48 saat içinde ortaya çıkar. Döküntü solmaya başlar, ciddi etkilenen bölgelerde ince pul pul dökülmeler olabilir. Döküntü genellikle altı ila yedi gün sürer. Döküntünün üçüncü ila dördüncü gününden sonra ateşin ortaya çıkması, kızamıkla ilişkili bir komplikasyonu düşündürür.

Laboratuvar bulguları — Kızamık enfeksiyonu sırasında trombositopeni, lökopeni ve T hücre sitopenisi görülebilir. Göğüs radyografisi interstisyel pnömoniyi gösterebilir .

Kızamık Komplikasyonları

Kızamık vakalarının yaklaşık yüzde 30'unda bir veya daha fazla komplikasyon meydana gelir.

 • İshal en yaygın komplikasyondur

 • Orta kulak iltihabı vakaların yüzde 5 ila 10'unda görülür.

 • gingivostomatit

 • gastroenterit

 • hepatit

 • mezenterik lenfadenit

 • apandisit

 • Pnömoni, çocuklarda kızamığa bağlı ölümlerin en yaygın nedenidir

 • bronkopnömoni

 • laringotrakeobronşit (krup)

 • bronşiyolit

 • bronşektazi

 • bakteriyel süperenfeksiyon

 • ensefalit (1000 vakada 1)

 • akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM) (1000 vakada 1)

 • subakut sklerozan panensefalit (7-10 yıl sonra çıkar

 • keratit ve kornea ülserasyonu

 • miyokardit ve perikardit

Gebelerde Kızamık

Hamilelik sırasında kızamık, hem annede hem de bebekte ciddi komplikasyon riskinde artış ile ilişkilidir. Düşük doğum ağırlığı, spontan düşük, intrauterin fetal ölüm ve anne ölümü riski, erken doğum riski önemli ölçüde artmıştır.

Kızamık Tanısı

Kızamık tanısı, ateşli döküntü hastalığı ve klinik olarak uyumlu semptomlar (örn., öksürük, nezle ve konjunktivit) ile başvuran bir hastada, özellikle yakın zamanda ateşli döküntü hastalığı olan bir kişiyle temas etmişse veya bir yere seyahat etmişse göz önünde bulundurulmalıdır.

Kızamık virüsü enfeksiyonu tanısı ;

 • serum kızamık IgM antikorunun pozitif olması

 • akut ve iyileşme titreleri arasında kızamık IgG antikorunda önemli artış

 • kültürde kızamık virüsünün izolasyonu

 • ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ile kızamık virüs RNA'sı gösterilmesi ile konulur.

Kızamık Ayırıcı Tanısı

Kızamığın ayırıcı tanı yelpazesi çok geniştir.

Dang humması,rinovirüsler, parainfluenza, grip, adenovirüs ve solunum sinsityal virüs enfeksiyonları;

Fordyce lekeleri – Koplik lekeleri, Fordyce lekeleriyle karıştırılabilir (bazen iyi huylu ektopik yağ bezlerinden kaynaklanan yanak veya dudak mukozasında bulunan küçük sarı-beyaz granüller). Koplik lekelerinden farklı olarak, Fordyce lekeleri eritematöz bir mukoza zemininde oluşmaz.

Suçiçeği, roseola infantum, eritema infeksiyozum, enterovirüs (el-ayak-ağız hastalığı) ve kızamıkçık ;

Grup A Streptokok enfeksiyonuna bağlı oluşan kızıl ve toksik şok sendromu ayırıcı tanıda olan hastalıklarıdır.

Kızamık Tedavisi

Kızamığın tedavisi destekleyicidir; kızamık tedavisi için onaylanmış spesifik bir antiviral tedavi yoktur. Destekleyici tedavi A vitamini, ateş düşürücüler, sıvılar ve bakteriyel pnömoni ve orta kulak iltihabı gibi bakteriyel süperenfeksiyonların tedavisini içerir. Nöbetler ve solunum yetmezliği gibi diğer komplikasyonların tedavisi de gerekli olabilir.

Kızamık salgınları sırasında antibiyotik profilaksisi komplikasyonları önleyebilir.

A Vitamini dozu, aşağıdaki gibi iki gün boyunca günde bir kez oral uygulamadan oluşur.

 • 6 aylıktan küçük bebekler - 50.000 IU

 • 6 ila 11 aylık bebekler - 100.000 IU

 • ≥12 aylık çocuklar - 200.000 IU

Ribavirin , belirli risk gruplarındaki bireyler arasında kızamığa bağlı ölüm riski göz önüne alındığında, <12 aylık hastalarda, ventilatör desteği gerektiren pnömonisi olan ve bağışıklığı baskılanmış hastalarda ≥12 aylık hastalarda kızamık pnömonisinin tedavisi için kullanılabilir.

Kızamık Nasıl Önlenir?

 • Aşı Aşılama, gelişmiş dünyada kızamık virüsünün bulaşmasının kesilmesine yol açmıştır ve sürü bağışıklığı yoluyla aşılanmamış bireylere koruma sağlamaktadır. Geniş iletimi bozmak için, sürü bağışıklığının yüzde 85 ila 95'in üzerinde tutulması gerekir

 • Enfeksiyon kontrolü — Yatan hasta ortamında, sağlıklı hastalarda döküntünün başlamasından sonraki dört gün boyunca ve bağışıklığı baskılanmış hastalarda hastalık süresi boyunca hava yoluyla bulaşma önlemleri alınması gerekir.

  Duyarlı kişiler, kızamık olduğundan şüphelenilen veya doğrulanan hastaların odasına girmemelidir. Maruz kalan duyarlı kişiler, maruziyetten sonraki 5. günden 21. güne kadar işten çıkarılmalıdır. Vaka doğrulanırsa 72 saat içinde aşı olanlar dahi dışlanmalıdır.

  Ayakta tedavi ortamında, ateşli döküntü hastalığı olan hastalara ayrı bir bekleme alanına kadar eşlik edilmeli veya hemen özel bir odaya, tercihen diğer hasta bakım alanlarına göre negatif basınçta yerleştirilmelidir. Hem hastalar hem de personel uygun maskeleri/solunum cihazlarını takmalıdır (hastalar için damlacık oluşumunu önlemek için maskeler ve bağışıklık durumundan bağımsız olarak personel için havadaki partikülleri filtrelemek için solunum cihazları) . Hastaneye kabul edilmeyen hastalara, döküntü başladıktan sonraki dört gün boyunca evde tecrit altında kalmaları söylenmelidir. Kızamık virüsü havada iki saate kadar asılı kalabilir; bu nedenle, şüpheli bir vakanın bulunduğu oda, hastanın ayrılmasından sonraki iki saat boyunca kullanılmamalıdır.